0

Demanda contra la Comunitat de Propietaris per a la reparació de terrassa privativa


L’Audiència Provincial de Tarragona (sec.1ª) obliga a reparar la terrassa comuna i d’ús privatiu del client per import de 36.000€.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *