0

Responsabilitat d’administrador d’una empresa al pagament dels deutes socials


Sentència del Jutjat Mercantil nº.3 de Barcelona que condemna a l’administrador al pagament de 91.405€ com a responsable solidari.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *